Nieuws HSV de Kleuter http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl Automatische incasso http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=6337 Op 1 november heeft er een automatische incasso plaats gevonden voor de contributie voor 2014. Mocht de automatische incasso niet gelukt zijn om wat voor reden dan ook en je wilt toch je lidmaatschap voor 2014 verlengen dan vraag ik je om zelf het lidmaatschapsgeld zelf over te maken op onze bankrekening. Graag voor 15 december. Het banknummer is 2553852 ten name van HSV de Kleuter. Vermeld je naam en lidnummer. Met vriendelijke groet, Rinus van der Linden Ledenadministratie 2013-11-06T00:00:00+02:00 Nationale Hengelsportdag http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=3554 Op 25 mei is weer de Nationale Hengelsportdag. Deze wordt gehouden tussen 10:00 -14:00 uur. Prachtige dag om kennis te maken met deze veelzijdige sport Wanneer je je aanmeldt mag je gratis vissen en je krijgt uitleg. Hengelsportvereniging De Kleuter 2013-02-14T00:00:00+02:00 Nieuws Ledenadministratie http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=7120 Indien je lid bent geweest in 2013 kun je je vispas tegen betaling afhalen bij de Carpshop XXL. Wanneer je in 2013 geen lid van onze vereniging was en lid wil worden kun je dat ook regelen bij de Carpshop XXl. Vergeet je pasfoto en kopie van je ID niet mee te nemen. De ledenadministratie. 2014-01-17T00:00:00+02:00 John Kuijpers stopt als voorzitter http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=488 Eén jaar voordat zijn termijn officieel afloopt, legt voorzitter John Kuijpers tijdens de komende ALV van 2011 zijn functie neer. 2011-10-05T00:00:00+02:00 Viswedstrijden voor de jeugd http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=8022 JEUGD VISWEDSTRIJDEN HSV de Kleuter organiseert ook dit jaar weer de jeugd witvis wedstrijden. De eerste wedstrijd staat gepland op 12-mei en wordt gehouden van 18.00 uur tot 20.00 uur aan de Kleuter. Dit jaar heeft HSV de Kleuter speciaal voor deze wedstrijden bijna 600 kilogram aan witvis uit laten zetten . De eerste wedstrijden zijn zogenaamde oefenwedstijden waarbij ook een leermeester aanwezig is om waar nodig is uitleg te geven over het vissen en de verschillende technieken. Ook de ouders zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen bij te staan. Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen voor de deelnemers aan de wedstrijden. Het bestuur hoopt op een goede opkomst en wenst alle deelnemers een succesvolle wedstrijd. 2014-04-19T00:00:00+02:00 Viswater nieuws Uden http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=9210 In bijgevoegde pdf vind je informatie 2014-07-07T00:00:00+02:00 Algemene ledenvergadering 2014 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=10439 Op woensdag 19 november om 20:00 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats. U bent van harte welkom. Plaats: Kom In Adres :Germenzeel 800. Postcode:5403 XD Te Uden Tot dan. Het Bestuur 2014-10-30T00:00:00+02:00 Info ledenadministratie m.b.t. de contributie http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=10482 Er zijn een aantal mededelingen. De federatie-bijdrage is verhoogd met 1,50 euro. Wij als vereniging moeten dit afdragen aan de federatie. Dit geldt alleen voor de seniorledenen niet voor de jeugdleden. De contributie voor voor jeugdleden blijft 9,75. Rond 12 november wordt er geïncasseerd voor de contributie van 2015 onder vermelding van " test incasso 2015" Wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven zorg er dan voor dat het juiste bedrag voor 1 januari op onze rekening staat zodat u op 1 januari uw vergunning in huis heeft. Was het oude bedrag 32,50 dan wordt dat dus 34 euro en 37,50 wordt 39 euro (Dit is incl. de nachtvergunning) Met vriendelijke groet, Ledenadministratie 2014-11-03T00:00:00+02:00 HSV de Kleuter 50 jaar !! http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=25381 Onze vereniging is opgericht op 11 mei 1967 dat wil zeggen dat we dit jaar 50 jaar bestaan. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus leden kijk regelmatig op de site voor interessante activiteiten die we dit jaar gaan organiseren. Het bestuur 2017-03-05T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd Juni http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=15903 De inschrijving voor de karperkoppelwedstrijd is gesloten. Je kunt je niet meer inschrijven. De organisatie 2016-01-19T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd Juni http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=26301 Aankondiging karperkoppelwedstrijd. De inschrijving kan vanaf nu tot 28 mei. Iedereen die lid is van Hsv de Kleuter kan zich inschrijven. Op 29 mei trekken we uit de inschrijvingen 9 koppels die mee kunnen doen. Veel plezier. Ga naar het menu wedstrijden en klik op karperkoppelwedstrijd en schrijf je in. Namens de organisatie 2017-05-09T00:00:00+02:00 Start Jeugdwedstrijden http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=12518 Maandag 11 mei beginnnen de jeugdwedstrijden weer. Dit is een oefenwedstrijd waar je leuke prijzen kunt winnen. Succes !!!!! 2015-05-09T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd juni http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=7565 De eerste karperkoppelwedstrijd van dit seizoen vindt plaats op 13, 14 en 15 juni. De inschrijving is voor leden van HSV de Kleuter met een grote nachtvergunning. De wedstrijd wordt op dezelfde manier gehouden als andere jaren. Kosten van inschrijving zijn € 20,- per persoon. (dus €40,+- per koppel). De inschrijving staat vanaf vandaag open. Inschrijven via site. Onder het kopje wedstrijden zie karperkoppelwedstrijd. Daar zie je het inschrijfformulier. Veel plezier toegewenst. De organisatie 2014-03-16T00:00:00+02:00 Contributie 2013 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=2644 Betaling contributie 2013 Tijdens de ALV wordt de contributie 2014 vastgesteld. Voor het seizoen 2013 is een verhoging niet noodzakelijk. De contributie 2013 (senioren 32,50 euro, jeugd 15 euro en nachtvergunning 5 euro)kan op de volgende manieren worden voldaan: Van leden die een automatische incasso hebben afgeven wordt de contributie eind oktober begin november 2012 geïncasseerd. Dit i.v.m. de nieuwe Europese regelgeving. Een incasso-opdracht had een terugboekingstermijn van 30 dagen, dit is verlengd naar 56 dagen na de datum van afschrijving. • Overmaken naar rekeningnummer 2553852 ten name van HSV De Kleuter te Uden, onder vermelding van naam en contributie 2013 • Contant betalen bij Pet’s Place te Uden of CarpShop XXL De contributie dient te zijn voldaan voor 16 december 2012. Na 16 december 2012 brengen wij € 2,50 extra administratiekosten in rekening. BELANGRIJKE MEDEDELING NACHTVERGUNNINGHOUDERS We hebben het dit jaar al een keer eerder aangegeven en het staat ook bij de rubriek nachtvergunning op de website, maar we willen het nog een keer onder de aandacht brengen. Leden in het bezit van een nachtvergunning dienen vóór 16 december van het lopende jaar, hun jaarlijkse bijdrage lidmaatschap HSV De Kleuter en nachtvergunning te hebben betaald. Dit geldt voornamelijk voor leden die geen automatische incasso hebben afgegeven. Is de betaling niet voor 16 december geregeld, vervalt de nachtvergunning en komt deze ten goede aan leden die op de wachtlijst nachtvergunning staan. Wilt u het risico niet lopen dat u uw nachtvergunning kwijt raakt? Geef dan een automatische incasso af. Dit kan bij Pet’s Place of CapShop XXL u download hem van onze website en stuurt hem op. Van leden die niet het juiste bedrag betalen zal het geld worden teruggestort. Zij zijn pas weer lid op het moment dat het juiste verschuldigde bedrag is voldaan. 2012-10-30T00:00:00+02:00 Ecologisch onderzoek Kleuter op 20 april http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=17984 Ecologisch onderzoek woensdag 20 april Visplas de Kleuter. Naar aanleiding van het Ecologisch onderzoek van het Diepe Plassen project Brabant, een samenwerking van de Provincie Brabant en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), wordt er een kort aanvullend onderzoek uitgevoerd om de watervolumes van een aantal van deze plassen in kaart te brengen. Dit onderzoek neemt per plas, afhankelijk van de grootte, slechts enkele uren in beslag. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van het bevaren van de plas met een rubberboot met sonar apparatuur. Deze kleine rubberboot is voorzien van elektrische aandrijving, zodat het milieu hier geen nadelige gevolgen van ondervind en er geen geluidshinder is. Bestuur HSV de Kleuter 2016-04-07T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd September http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=5853 Karperkoppelwedstrijd september: Gezellige wedstrijd met 11 koppels. We zaten vol. Uitslag: 1 ste prijs Ralph en Robbert 10 karpers en een gewicht van 1.5,7 kg. 2 de prijs Wouter en Edwin 6 karpers en een gewicht van 65,2 kg. 3 de prijs Hans en Tom 3 karpers en een gewicht van 32,1 kg. Grootste karper 18,7 kg gevangen door Edwin. Namens de karpercommissie Stefan en Rinus 2013-09-16T00:00:00+02:00 Uitbreiding team controleurs http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=69 2011-05-06T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=92 Vanaf vrijdag 9 september 15.00 uur tot zondag 11 september 13.00 is De Kleuter gereserveerd. 2011-08-22T00:00:00+02:00 Schuilhut afgebrand http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=535 Onze schuilhut is zaterdagavond volledig verwoest door brand. De brandweer van Uden kon niet voorkomen dat de schuilhut verloren ging. De schuilhut moest gedeeltelijk worden gesloopt om het vuur goed te kunnen doven. De brand is door brandstichting ontstaan. 2011-10-17T00:00:00+02:00 Bedankt http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=664 Als nieuwe voorzitter van HSV De Kleuter wil ik beginnen om namens de vereniging John en Els Kuijpers hartelijk te bedanken voor de geweldige inzet die beide, de afgelopen 5 jaar, hebben getoond. 2011-11-24T00:00:00+02:00 Fish Inn http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=7332 Op 11,12 en 13 april vindt er uitwisselingswedstrijd plaats tussen hengelsportvereniging Uden en Den Bosch. Het is een karperkoppelwedstrijd waaraan 4 koppels van elke vereniging kunnen deelnemen.(vol is vol) De wedstrijd start op vrijdag 11 april op 19:00 uur en duurt tot zondag 13 april 12:00 uur. De wedstrijd vindt plaats op vijver De Snoekbaars in Oud Turnhout te België. Er zijn leuke prijzen te winnen. We ontbijten op zaterdag en zondag samen en hebben een barbecue op zaterdagavond. Inschrijfgeld is 40 euro per persoon (incl. 2 maal ontbijt en barbecue). Je kunt je opgeven vanaf nu via dit emailadres: voorzitter@hsvdekleuter.nl Met vriendelijke groet, De organisatie van de Fish In 2014-02-16T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd September http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=20986 Afspraken karperkoppelwedstrijd: - Inschrijven kan vanaf zaterdag 20 augustus om 9:00 uur. Alle inschrijvingen die eerder worden gedaan gelden niet. De eerste 10 koppels doen mee met de wedstrijd. Je krijgt in de week van 29 augustus te horen via de mail of je mee mag doen. De betaling van de wedstrijd dient uiterlijk 10 september binnen te zijn. Is deze niet op tijd binnen dan vervalt de inschrijving voor de wedstrijd. Veel plezier De wedstrijdcommissie 2016-08-02T00:00:00+02:00 Uitzetting steur in De Kleuter http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=1171 Op 3 maart jl. zijn een 7-tal steuren uitgezet in De Kleuter. Het gaat om 4 stuks Diamant steuren variërend van 90 cm tot 110 cm, en 3 stuks Beari steuren variërend van 110 cm tot 130 cm. 2012-03-05T00:00:00+02:00 Eind uitslag koningswedstrijden jeugd http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=13371 Einduitslag na 4 koningswedstrijden: Koning jeugd 2015 1 Quint v.Eck 362cm. 2 Lukas Hendrikx 261 cm 3 Bram Wansink 248 cm 4 Jeremy Hartman 61cm 2015-06-23T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=1909 In het weekend van 16 Juni is de eerste karperkoppelwedstrijd van 2012 gehouden. De wedstrijd, georganiseerd door de karpercommissie ( Stefan Kanters en Rinus van der Linden ) is zeer gezellig verlopen, dit ondanks het slechte weer van vrijdag. 2012-06-19T00:00:00+02:00 Algemene ledenvergadering http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=2600 Op woensdag 21 november zal de Algemene Ledenvergadering van HSV plaatsvinden in zalencentrum " Kom in" Germenzeel 800 5403XD te Uden. De vergadering begint om 20:15 uur Agenda en stukken liggen vanaf 20:00 uur ter inzage in het zalencentrum Kom in 2012-10-22T00:00:00+02:00 Marc Mommersteeg nieuwe voorzitter http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=648 Marc Mommersteeg is tijdens de Algemene Ledenvergadering (21-11-2011) gekozen als nieuwe voorzitter van HSV De Kleuter. Hij volgt John Kuijpers op die 5 jaar het voorzitterschap voor zijn rekening nam. Wij wensen Marc veel succes in zijn rol als voorzitter. 2011-11-22T00:00:00+02:00 Laatste nieuws Fish Inn http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=7333 Na openstelling van de inschrijving op 16-02-2014 deel ik mede dat inschrijven niet meer mogelijk is. We zitten vol. Er konden 4 koppels inschrijven en die hebben we. De organisatie. 2014-02-17T00:00:00+02:00 2e oefenwedstrijd jeugd 2012 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=1586 Hengelsportvereniging De Kleuter nodigde maandagavond (14-5) voor de 2e keer de jeugd uit om te komen oefenen voor de viswedstrijden. 2012-05-15T00:00:00+02:00 Nieuws Karperkoppelwedstrijd juni http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=8422 Laatste nieuws over de karperkoppelwedstrijd: Er heeft zich nog een koppel aangemeld en we zitten vol met de wedstrijd. Namens de wedstrijdcommissie. 2014-05-18T00:00:00+02:00 Opzegging lidmaatschap Hsv de Kleuter http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=21559 We naderen weer het einde van de periode. Over een aantal weken gaat de incasso er weer uit voor 2017. Wanneer u het lidmaatschap wil opzeggen moet u dat doen voor 1 oktober. Dit kunt u via de mail. Met vriendelijke groet, Ledenadministratie 2016-09-22T00:00:00+02:00 Kerst- en Nieuwjaarswens http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=10996 Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een goed 2016met goede vangsten. Bestuur HSV de Kleuter 2016-01-01T00:00:00+02:00 Snoeien op de KLeuter http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=5549 Hallo leden van HSV de Kleuter, In verband met het snoeien rondom het eiland kun je op dinsdag 24 september de gehele dag niet vissen in de achterkom van de Kleuter. Bedankt voor de medewerking. HSV de Kleuter. 2013-09-05T00:00:00+02:00 Belangrijke verandering karpervissen op de Kleuter per 1-1-2014 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=6503 Wijziging reglement artikel 25. Er mag alleen op karper gevist worden met haken voorzien van mini weerhaak. (micro-barb). Wij als bestuur hebben i.c.m. de leden ervoor gekozen dat er alleen nog maar met haken voorzien van micro-barb gevist mag worden op karper, dit is voor het welzijn van onze karpers. Ervaringen hebben de laatste jaren bewezen dat haken met micro-barb minder schade veroorzaken in de bek van de karper, omdat deze haak (micro-barb) beter op zijn plaats blijft zitten. Weerhaakloze haken wrikken meer in de bek en scheuren tijdens de dril vaker uit en levert dus meer schade aan de karper. Ook zijn vissers vaak bang voor losschieters met weerhaakloze haken en gaan dan zwaarder drillen. Deze verandering gaat in op 01-01-2014. Met vriendelijke groet, Het bestuur. 2013-11-24T00:00:00+02:00 Gebruik nieuwe website http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=237 Welkom bij de vernieuwde website van HSV De Kleuter, een initiatief van Sportvisserij Nederland. Vanauit de ude website zijn alle belangrijkste zaken inmiddels overgezet en de komende tijd zal de site verder worden gevuld met aanvullende zaken. Ga je naar het oude oude website adres www.hsvdekleuter.nl, kom je direct op deze site uit. Wij wensen jullie veel plezier met deze nieuwe website. 2011-07-28T00:00:00+02:00 Informatie vissen in Uden http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=7555 In de bijlage vind je een pdf met informatie over vissen in Uden. 2014-03-15T00:00:00+02:00 Jeugdviswedstrijden http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=12855 Vanaf maandag 1 juni starten de Koningswedstrijden voor de jeugd. De deelname is gratis en er kunnen leuke prijzen worden gewonnen. Voorwaarde om mee te doen is dat je lid bent van HSV de Kleuter. Veel plezier en tot maandag. Op de site kun je de datums zien van de verschillende wedstrijden. Namens de organisatie. 2015-05-27T00:00:00+02:00 Dames viswedstrijd http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=1096 HSV De Kleuter overweegt om een viswedstrijd voor dames (moeders jeugd) te organiseren (vermoedelijk juni/juli). We willen een inventarisatie houden of er voldoende belangstelling voor zo'n wedstrijd is. Heb je interesse? Stuur dan een email naar voorzitter@hsvdekleuter.nl 2012-02-18T00:00:00+02:00 Aanpassing datums jeugdviswedstrijden http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=8541 In verband met de avondvierdaaagse en voetbal zijn de laatste 3 wedstrijden op een andere datum. Je kunt dit terugvinden op de site onder het kopje wedstrijden. Met vriendelijke groet, Piet en Henk 2014-05-27T00:00:00+02:00 Incasso lidmaatschap 2016 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=14916 Geachte leden, Op het einde van de maand oktober wordt het lidmaatschap van 2016 weer geïncasseerd. Wanneer er niet geïncasseerd kan worden is het lid zelf verantwoordelijk dat het lidmaatschapsgeld op tijd betaald wordt. Banknummer is IBAN Code : NL53INGB0002553852 ten name van HSV de Kleuter. Dit geldt ook voor de leden die geen automatische incasso hebben afgegeven. Met vriendelijke groet, Ledenadministratie 2015-10-18T00:00:00+02:00 Lezing Roofvissen met shads http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=3570 HSV de Boekhorst organiseert voor junioren en senioren leden op maandag 4 maart van 20.00 tot 22.00 uur in Educatief Natuur Centrum de Perekker aan de Mezenlaan 20 in Boekel een lezing over Roofvissen met shads. De lezing wordt verzorgt door roofvisspecialist Paul Swinkels in samenwerking met zijn vriend Herman van Barneveld die over zijn handgemaakte shads vertelt. Uitleg wordt gegeven over materialen en de basis technieken van het op roofvis vissen. Ook leden van HSV Ons Genoegen uit Gemert en van HSV de Kleuter uit Uden zijn welkom. Toegang is gratis. Lezing 2013-02-16T00:00:00+02:00 Nieuws met betrekking tot nachtvergunning http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=5553 Bestuur nieuws inzake nachtvergunning: We gaan 2 soorten nachtvergunningen uitgeven nl.: - Nachtvergunning groot (gr) is de normale nachtvergunning zoals die nu wordt uitgegeven en die geldt voor de gehele week. Kosten 5 euro. - Nachtvergunning klein (kl) en kan alleen gebruikt worden voor de volgende nachten: maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag. Dus deze vergunning kun je 4 nachten per week gebruiken. Het is verboden om met deze vergunning voor de andere nachten in het weekend te vissen. Kosten ook 5 euro. Belangrijk: Bij overtreding komt de kleine nachtvergunning te vervallen en je komt niet meer in aanmerking voor een grote nachtvergunning. Wanneer er een grote nachtvergunning vrijkomt en je staat als eerste op de wachtlijst wordt deze omgewisseld voor de kleine nachtvergunning zonder bijbetaling. Wij willen ook vermelden dat dit een proef betreft die 1 jaar loopt waarna het bestuur zal beslissen of dit definitief ingevoerd dan wel afgeschaft wordt. Met vriendelijke groet, Bestuur HSV de Kleuter. 2013-09-06T00:00:00+02:00 Rick v.d. Acker Konngsvisser jeugd, 2011 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=222 Met grote overmacht wist Rick van de Acker, voor de derde keer op rij, de titel Koningsvisser jeugd te winnen. Wij feliciteren hem van harte met dit behaalde resultaat. Voor de standen; ga naar Wedstrijden en kies Uitslagen. 2011-06-29T00:00:00+02:00 Visles basisschool De Tandem http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=258 Op donderdag 7 juli heeft Piet van Gemert (vismeester HSV De Kleuter) weer visles aan basisschool de Tandem gegeven. Na het theoriegedeelte op school gingen we met de leerlingen naar visplas De Kleuter waar ze kennis konden maken met de hengelsport. We willen iedereen bedanken die deze dag heeft meegeholpen. 2011-07-12T00:00:00+02:00 Afsluitingswedstrijd jeugd + BBQ http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=439 Aan de afsluitingswedstrijd, met aansluitend een BBQ, deden 19 jeugdleden mee. 2011-09-20T00:00:00+02:00 2e karperkoppelwedstrijd voor Nikki en Hans http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=440 Aan de 2e karperkoppelwedstrijd deden 9 koppels mee. In totaal werden er 4 karpers gevangen. De eerste prijs was voor Nikki Dekkers en Hans Swijnenburg (3 karpers met een totaalgewicht van 24,3 kg). De tweede prijs was voor Robert Janssen en Erno (1 karper van 10,1 kg). De grootste karper was gevangen door Robert Janssen. 2011-09-20T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd September is vol http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=13709 Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor de Karperkoppelwedstrijd. De wedstrijd zit vol. Namerns de organisatie. 2015-07-15T00:00:00+02:00 Uitslagen Jeugdwedstrijden 2014 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=9232 In de bijlage vind je de uitslag 2014-07-08T00:00:00+02:00 Algemene ledenvergadering 2015 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=15046 De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 25 november. Gebouw: Kom In Germenzeel 800 te Uden Aanvang 20:00 uur Heeft U agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering dan graag uiterlijk 1 week vooraf aan de ALV inleveren bij het bestuur. Namens het bestuur. 2015-10-29T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd Juni http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=11202 De inschrijving voor de karperkoppelwedstrijd van juni is opengesteld. Je kunt je opgeven via kopje wedstrijden en daarna te klikken op karperkoppelwedstrijd. Let op deze wedstrijd staat open voor leden van HSV de Kleuter met een nachtvergunning. Veel plezier!! Namens de organisatie. 2015-01-18T00:00:00+02:00 Algemene Ledenvergadering http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=6231 Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering. Wanneer: 20 november. Tijd: 20:00 uur. Locatie: Zaal KOM In Adres: Germenzeel 800 5403 XD te Uden Graag tot ziens op de vergadering 2013-10-27T00:00:00+02:00 Controleur(s) gezocht http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=649 Voor de uitbreiding van ons team verenigingscontroleurs zijn wij per direct op zoek naar een controleur(s), leeftijd vanaf 30 jaar. Je wordt in de gelegenheid gesteld om bij Sportvisserij Nederland de cursus Controle Sportvisserij te volgen. Heb je interesse? Neem dan contact op met Rinus van der Linden; per email rilinden@hsvdekleuter.nl of telefonisch 06-21293945. 2011-11-22T00:00:00+02:00 Betaalwater in Frankrijk http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=11010 Wanneer U graag op een betaalwater in Frankrijk wilt vissen vind je een uitgebreid bestand van deze betaalwateren met specifieke kenmerken zoals afstand, emailadres, kosten etc. Veel plezier ermee. 2016-01-01T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=11587 De karperkoppelwedstrijd die in juni gehouden wordt is vol. Je kunt je niet meer inschrijven voor deze wedstrijd. De organisatie. 2015-03-01T00:00:00+02:00 Mededeling betreffende nachtvergunning http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=12575 Op de algemene ledenvergadering van afgelopen jaar is besloten om maximaal 30 kleine nachtvergunningen uit te geven. Heden hebben we dit aantal bereikt. Daarom is het niet meer mogelijk om een nachtvergunning te verkrijgen voor te nachtvissen op visvijver de Kleuter. Namens de ledenadministratie. 2015-05-12T00:00:00+02:00 Nationale Hengeldag http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=91 Op zaterdag 28 mei is het weer Nationale Hengeldag! Vis jij ook mee op Nationale Hengeldag? 2011-05-16T00:00:00+02:00 Aantal vissteigers uitgebreid http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=259 Op zaterdag 2 juli werden de laatste vissteigers aangelegd. We hebben nu 13 vissteigers. Het is leuk te zien dat er door vele vissers dankbaar gebruik van wordt gemaakt. 2011-07-12T00:00:00+02:00 Blauwalg in visplas De Kleuter http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=474 Waterschap Aa en Maas heeft sporen van blauwalgen aangetroffen in visplas De Kleuter. Het schijnt om een behoorlijk hoge concentratie te gaan). Indien het noodzakelijk is borden te plaatsen zal Waterschap Aa en Maas dit regelen met de gemeente Uden. 2011-09-30T00:00:00+02:00 Gevraagd: gemotiveerde mensen http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=2095 Wij zoeken gemotiveerde mensen om ons team controleurs te versterken, zodat er op een regelmatigere basis controles langs de waterkant kunnen plaatsvinden. Hiervoor dient een cursus van 1 dag te worden gevolgd bij Sportvisserij Nederland, welke door de vereniging wordt betaald. 2012-07-17T00:00:00+02:00 Onderhoud van de stekken http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=10535 Zoals je op de foto kunt zien is de stek Oude Paaiplaats aangepast. Een soort trap zodat je makkelijker kunt vissen. De bedoeling is om zo andere stekken ook aan te pakken. Bestuur HSV de Kleuter 2014-11-08T00:00:00+02:00 Eerste jubileumactiviteit http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=25825 Aan de leden van HSV de Kleuter Dit jaar bestaat HSV de Kleuter 50 jaar. Een van de activiteiten is vissen op forel. Datum is zaterdag 13 mei. Daarvoor gaan we naar Keijzersberg Boltweg 6 in Blitterswijck We vissen van 08.00 tot 17.00 uur. Gedurende de dag is het eten en drinken gratis. We sluiten af met een BARBECUE . Om er zeker van te zijn dat je meegaat vragen wij een bijdrage van 10 euro die je na afloop weer terug krijgt. Ook de partners zijn de hele dag welkom. Het geld kunt u overmaken op rekening van HSV de Kleuter NL 53 INGB 0002 553852 of bij de Carpshop XXL met de persoons gegevens Opgeven kan tot 30 April. Het viswater kan je bekijken op www.keijzersberg.nl Wilt u meer informatie dan kun je contact opnemen met H. van den Braak telefoonnummer 06-53393753 mailadres: ledenadmin@hsvdekleuter.nl Namens de organisatie 2017-04-09T00:00:00+02:00 Voorste kom De Kleuter gesloten op zaterdag 2 juli http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=207 I.v.m. met de aanleg van nieuwe vissteigers, in de voorste kom van de Kleuter, kan hier op zaterdag 2 juli niet worden gevist. Om 08.00 uur komt de kraanwagen, de werkzaamheden zullen tot ca. 17.00 uur duren. Wij hopen op uw medewerking. 2011-06-27T00:00:00+02:00 Na 5 jaar voorzitterschap is het mooi geweest. http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=489 Toen ik in 2006 aantrad als voorzitter moest ik wel even op mijn hoofd krabben en vroeg mezelf af waar te beginnen. Ik trof namelijk een behoorlijk “zieke” vereniging aan. 2011-10-05T00:00:00+02:00 Verenigingsjaar 2012 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=557 Uw vereniging is druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe jaar. Het eerste wat u daarvan merkt is de inning van de contributie 2012. In afwijking van voorgaande jaren vindt de incasso in die gevallen waarin wij beschikken over een incassomachtiging, al plaats rond 30 oktober 2011. Dat heeft te maken met de storneringstermijn van 58 dagen die van toepassing is. Storneren wil zeggen dat een incasso ongedaan kan worden gemnaakt als u het daar niet mee eens bent. De incasso wordt dan onherroepelijk per eind december 2011. Wij zijn dan, rekening houdend met deze storneringstermijn, in staat om de Vispas 2012 voor 1 januari of de eerste week januari 2012 af te leveren. 2011-10-23T00:00:00+02:00 Fish Inn inschrijving niet meer mogelijk. http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=11204 Op 17,18 en 19 april vindt er uitwisselingswedstrijd plaats tussen hengelsportvereniging Uden en Den Bosch. Het is een karperkoppelwedstrijd waaraan 4 koppels van elke vereniging kunnen deelnemen.(vol is vol) De wedstrijd start op vrijdag 17 april op 19:00 uur en duurt tot zondag 19 april 12:00 uur. De wedstrijd vindt plaats op vijver De Snoekbaars in Oud Turnhout te België. Er hebben ondertussen 4 koppels ingeschreven en we zitten dus vol. Inschrijving niet meer mogelijk. De organisatie 2015-01-18T00:00:00+02:00 Gunter Ross Koningsvisser 2011 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=414 Gunter Ross is de nieuwe koningsvisser 2011 geworden. 2011-09-12T00:00:00+02:00 Ideeënbus geopend http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=650 Heeft U een goede suggestie of idee ???? 2011-11-22T00:00:00+02:00 test http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=7501 test 2014-03-11T00:00:00+02:00 Jeugwedstrijden weer van start http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=1500 Op maandag 7 mei beginnen de jeugdwedstrijden weer. 2012-04-28T00:00:00+02:00 Aanvulling op de karperkoppelwestrijd september http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=21188 Dag leden, De westrijd zit vol. Je kunt je niet meer inschrijven voor de wedstrijd. Mochten er plaatsen vrijkomen dan komt het op de site staan. De organisatie. 2016-08-25T00:00:00+02:00 Wachtlijst Nachtvergunning http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=2888 Nachtvergunning: De wachtlijst bestaat nu (12-12-2012) uit 23 leden. Vanaf 16 december gaan we kijken wie zijn nachtvergunning niet heeft verlengd. Daarna krijgen de leden die in aanmerking komen voor een nachtvergunning een email. Ze moeten dan zorgen dat binnen 7 dagen € 5,- is overgemaakt naar de bankrekening van HSV de Kleuter o.v.v. naam en lidnummer. Je ontvangt daarna binnen 7 dagen de nachtvergunning. Wanneer je niet binnen 7 dagen het geld overmaakt komt je nachtvergunning te vervallen en wordt deze doorgeschoven naar het volgende lid van de wachtlijst. Met vriendelijke groet, Rinus van der Linden Ledenadministratie 2012-12-12T00:00:00+02:00 Landelijke opruimdag http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=3207 Op zaterdag 16 maart is weer de landelijke opruimdag. Je kunt je opgeven bij de ledenadministratie(ledenadmin@hsvdekleuter.nl) We starten om 10:00 uur. 2013-02-12T00:00:00+02:00 Fish-in http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=3724 In het weekend van 12,13 en 14 april hebben we onze jaaarlijkse uitwisseling met Den Bosch. Het is een karperkoppelwedstrijd met leuke prijzen. We ontbijten en barbecuen gezellig samen. PLaats: De Snoekbaars in Turnhout. De inschrijving is geopend. Kosten zijn 40 euro all-in per persoon. Inschrijven via ledenadmin@hsvdekleuter.nl 2013-03-07T00:00:00+02:00 Karper-uitzetting http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=10728 Op vrijdag heeft er weer een uitzetting plaats gevonden. Er zijn 23 schubkarpers uitgezet van ongeveer 2 kg. Het bestuur. 2014-11-25T00:00:00+02:00 Algemene informatie over de hengelsport http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=16475 Klik op lees verder en dan krijg je info over de hengelsport 2016-03-06T00:00:00+02:00 Wijziging boete’s visserijwet per 01-01-2011 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=70 2011-01-01T00:00:00+02:00 2e Karper koppelwedstrijd 2011 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=238 Op veler verzoek wordt er dit jaar een 2e karper koppelwedstrijd gehouden van vrijdag 9 t/m zondag 11 september. De voorwaarden etc. zijn hetzelfde als de eerste wedstrijd. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus 2011. 2011-07-05T00:00:00+02:00 2e Karper Koppelwedstrijd 2012 gaat niet door http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=1138 Dit i.v.m. onvoldoende belangstelling. 2012-08-31T00:00:00+02:00 Nieuw verkooppunt http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=2912 HSV de Kleuter heeft per 1 januari een extra verkooppunt erbij namelijk CarpShop XXL. De contactgegevens zijn: CarpShop XXL Dhr. Dick Huigen, Ereprijsstraat 39, 5402 GA Uden, Nederland Tel.: +31 (0)413 - 261653 Mobiel: +31 (0)6 - 51816896 2012-12-16T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd September inschrijven niet meer mogelijk http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=9237 De tweede karperkoppelwedstrijd van dit seizoen vindt plaats op 26, 27 en 28 september. De inschrijving is vol. De inschrijving is voor alle leden van HSV de Kleuter. De wedstrijd wordt op dezelfde manier gehouden als andere jaren. Kosten van inschrijving zijn € 20,- per persoon. (dus €40,+- per koppel). De inschrijving is gesloten. Veel plezier toegewenst. De organisatie 2014-07-08T00:00:00+02:00 Algemene ledenvergadering 2016 http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=22957 De algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 23 november. Aanvang: 19:30 uur Wijkcentrum Kom In Germenzeel 800 5403XD Uden Komt allen. Namens het bestuur 2016-10-18T00:00:00+02:00 Karperkoppelwedstrijd September zit vol!! http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=3705 De inschrijving voor de karperkoppelwedstrijd voor september is gesloten. De karperkoppelwedstrijd vindt plaats op 13-14-15 september. U kunt zich niet meer opgeven we zitten vol!!! Voor deze wedstijd hoeft u geen nachtvergunning te hebben u hoeft alleen lid te zijn van onze vereniging. 2013-06-10T00:00:00+02:00 Brief gemeente m.b.t. de ganzen http://hsvdekleuter.mijnhengelsportvereniging.nl/Pages/news_detail.aspx?id=25972 Dit is de inhoud van de brief die wij van de gemeente ontvangen hebben: Onze plaagdierbestrijder houdt het aantal ganzen bij de Kleuter in de gaten en beperkt uitbreiding van het aantal ganzen door de eieren te schudden. Hiervoor hebben wij vrijstelling voor gekregen van de provincie om deze beperking toe te passen. Nu heeft onze plaagdierbestrijder ook enkele vissers gesproken die ook wel eens de eieren doorprikken of kapot maken. Aangezien vissers hier geen vrijstelling voor hebben is dit strafbaar. 2017-04-19T00:00:00+02:00