Ereleden

Erelid van onze vereniging is de heer:
  • Wim Smits