Lidmaatschap

U kunt lid van Hengelsportvereniging De Kleuter worden door naar de wederverkoper van de vergunningen voor de vereniging, in ons geval de Boerenbond te Uden.

Bij de aanmelding betaalt u de contributie van de vereniging plus de (jeugd)VISpas aan de wederverkoper. Het is dus altijd zo dat u de (jeugd)VISpas bij de vergunning moet kopen.

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs en bij voorkeur een automatische incasso in te leveren. Zonder dit te hebben ingeleverd, kunt u geen lid worden.

De wederverkoper vult het formulier aanvraag VISpas in en een formulier t.b.v. de vereniging, met de gegevens van het nieuwe lid.

Van het formulier voor de aanvraag VISpas krijgt het nieuwe lid een gedeelte. Dit gedeelte is een tijdelijke VISpas welke een maand geldig is, geteld vanaf de aankoopdatum. Het andere gedeelte wordt verstuurd naar Sportvisserij Nederland.
Zij zorgen dat nieuwe leden binnen een maand een VISpas krijgen toegezonden met zijn of haar gegevens plus alle gegevens van de vereniging.

JeugdVISpas
Alle (nieuwe) jeugdleden zijn bij ons verplicht een jeugdVISpas te nemen.
Lees -> hier meer over de jeugdVISpas.

Kleine VISpas
De Kleine VISpas wordt uitsluitend verkocht via Sportvisserij Nederland voor € 9,50 en de postkantoren, die een balievergoeding van € 2,50 kunnen hanteren.
Nachtvisvergunning
Deze kan uitsluitend online worden aangevraagd bij het bestuur. Tijdelijke nachtvisvergunningen worden niet verstrekt.

Voor het vissen op visplas De Kleuter, is het reglement vergunning van HSV De Kleuter van toepassing.

Belangrijk!
Het kan voorkomen dat u als sportvisser lid bent van meerdere verenigingen en u meerdere malen de landelijke afdracht heeft betaald.

U heeft recht op retournering van de teveel betaalde afdracht als u meerdere VISpassen heeft zonder sterretje rechts naast het lidnummer. De oorzaak hiervan is dat de persoonsgegevens bij één van de verenigingen niet kloppen, waardoor u niet gematched bent. Tevens is het mogelijk om de afdracht terug te vragen als u nieuw lid bent geworden middels een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) bij een nieuwe vereniging, terwijl u al lid was van een andere vereniging.

Om de dubbele afdrachten terug te vragen verwijzen wij u door naar de site van Sportvisserij Nederland.