Karper koppelwedstrijd


Om de wedstrijd door te laten gaan moeten er minimaal 7 koppels meedoen.
Het maximaal aantal koppels wat kan meedoen is gesteld op 9.

Data karperkoppelwedstrijd is 10-11-12 September

Op vrijdag van 17.00 tot 18.00 is de ontvangst en vindt de stekverloting plaats.

  • De wedstrijd start om 19.00 na het claxonsignaal en eindigt op zondag om 12.00 uur.
  • De prijsuitreiking, onder het genot van een broodje en drankje, vindt direct na de wedstrijd plaats aan De Kleuter.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 40,- per koppel (€ 20,- per persoon).

Voor meer informatie neem contact op met Rinus van der Linden of Robert Jansen.


Voorwaarden deelname

  • Aan deze wedstrijd kunnen alle leden met een vergunning van HSV De Kleuter meedoen.
  • Inschrijven kan vanaf plaatsing op de site. De eerste 9 ingeschreven koppels vissen de karperkoppelwedstrijd mits op tijd betaald.
  • Vanaf 16 tot 18 jaar is deelname uitsluitend mogelijk onder begeleiding.
  • Het gebruik van voerboten is toegestaan.
  • Het inschrijfgeld dient vooraf (voor 1 september) te worden betaald en kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL53INGB0002553852 t.n.v.HSV De Kleuter, o.v.v. KK-wedstrijd 2021 + namen koppel.
  • Indien niet op tijd betaald is vervalt de inschrijving voor het gehele koppel.


Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen.

Foutmelding 
 
Naam deelnemer 1
Naam deelnemer 2
E-mailadres
Opmerkingen