Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Nachtvisvergunning

Leden die willen nachtvissen dienen in het bezit te zijn van een nachtvisvergunning van HSV De Kleuter, welke is gekoppeld aan de vergunning van HSV De Kleuter.

De nachtvisvergunning kan uitsluitend online worden aangevraagd bij het bestuur. Tijdelijke nachtvisvergunningen worden niet verstrekt.

Door HSV De Kleuter worden jaarlijks maximaal 75 nachtvisvergunningen groot en 30 nachtvergunning klein uitgereikt. Is dit aantal bereikt, dan kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen. Hierbij dient wel te worden vermeld dat de nachtvisvergunningen uitsluitend zijn bestemd voor leden uit de regio Uden.

Bepalingen

  • Alvorens in aanmerking te komen of op de wachtlijst te kunnen worden geplaatst dient u eerst lid te worden/zijn van HSV De Kleuter. 
  • Nachtvisvergunningen worden uitsluitend verstrekt aan leden van 16 jaar en ouder.
  • Leden jonger dan 18 jaar die willen nachtvissen, dienen vergezeld te zijn door een volwassene die tevens lid is van de vereniging en in het bezit is van een geldige nachtvisvergunning. 
  • De nachtvisvergunning is alleen geldig in combinatie met een geldig bewijs van lidmaatschap van HSV De Kleuter. 
  • Nachtvissen op visplas De Kleuter is het gehele jaar toegestaan. 
  • De nachtvisvergunning is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw verstrekt. 
  • Staat u op de wachtlijst en u komt in aanmerking voor een nachtvisvergunning, dan zal het bestuur u informeren.


De kosten van een nachtvisvergunning zijn € 5,00. Dit bedrag dient u over te maken op bankrekening  t.n.v. Hengelsportvereniging De Kleuter, onder vermelding van nachtvisvergunning en uw naam. Na betaling van de leges voor deze vergunning en acceptatie, wordt de nachtvisvergunning aangemaakt welke u vervolgens zo spoedig mogelijk wordt toegezonden.

BELANGRIJK
Leden in het bezit van een nachtvergunning dienen vóór 16 december van het lopende jaar, hun jaarlijkse bijdrage lidmaatschap HSV De Kleuter en nachtvergunning te hebben betaald. Is dit niet geregeld, komt de nachtvergunning te vervallen en komt deze ten goede aan leden die op de wachtlijst nachtvergunning staan.

Nieuw:

We gaan 2 soorten nachtvergunningen uitgeven nl.: - Nachtvergunning groot (gr) is de normale nachtvergunning zoals die nu wordt uitgegeven en die geldt voor de gehele week. Kosten 5 euro. - Nachtvergunning klein (kl) en kan alleen gebruikt worden voor de volgende nachten: maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag. Dus deze vergunning kun je 4 nachten per week gebruiken. Het is verboden om met deze vergunning voor de andere nachten in het weekend te vissen. Kosten ook 5 euro. Belangrijk: Bij overtreding komt de kleine nachtvergunning te vervallen en je komt niet meer in aanmerking voor een grote nachtvergunning. Wanneer er een grote nachtvergunning vrijkomt en je staat als eerste op de wachtlijst wordt deze omgewisseld voor de kleine nachtvergunning zonder bijbetaling. Alle bovenstaande afspraken gelden ook voor de nachtvergunning klein (kl).Aanvraagformulier nachtvisvergunning

Foutmelding 
 
VISpasnummer
Naam
Geboortedatum
Telefoon
E-mailadres
Opmerkingen