Geschiedenis

Van oorsprong was De Kleuter een veel kleinere waterplas, slechts een kwart van het huidige oppervlak, maar het gebied was toen al een eldorado voor salamanders, kikkers, padden en volgens overlevering zelfs ook voor (ring)slangen, die van tijd tot tijd de kop opsteken vanuit het water. Door de zanderige en schrale ondergrond was er nog niet veel begroeiing en was het kristalheldere water een ideale zwemplek. Aan de oostzijde was toen al een wat steilere oever, waar jaarlijks een zo’n twintig oeverzwaluwen nestelden.

Bij de bouw van de wijk Melle ontstond rond 1970 een tekort aan zand. De Kleuter werd gebruikt voor zandwinning en uitgebreid tot in zijn huidige vorm en afmetingen. Door het aanbrengen van voedzamere grond en beplanting kon een echte visplas ontstaan met een rijk biologisch leven, waarin ook vissen zich goed kunnen ontwikkelen. Pas in 2003 zijn plannen gemaakt om meer kansen te bieden voor de oeverzwaluw en is het bovendien een paaiplaats voor vissen.